+48 796 350 320 info@iontech.pl

Jak powstaje woda alkaliczna

Jonizacja

Każde urządzenie posiada specjalnie zaprojektowaną komorę elektrolizy zbudowanej z płyt tytanu pokrytego platyną. Przefiltrowana woda przepływa do komory i jest kierowany przez membranę ceramiczną, która znajduje się pomiędzy naładowanymi płytami. Do katody przyciągane są takie minerały jak sód, magnez, potas, wapń i inne. Woda wokół złącza staje się alkaliczna ze wzrostem jonów wodoru (H +). Terminal anody przyciąga takie jony jak tlen, siarka, kwas siarkowy i woda wokół tego złącza staje się kwaśna wraz ze wzrostem jonów wodorotlenowych (OH-).

Zredukowana woda wytwarzana przez elektrolizę nie tylko zawiera nadmiar elektronów, ale także zmniejsza rozmiar cząsteczek H2O z około 10 do 13 cząsteczek do 5 lub 6 cząsteczek. Woda alkaliczna odprowadzana z dozownika ma wyższą wartość pH, zawiera składniki mineralne takie jak wapń i magnez, które szybko wchłaniają się w organizmie. Minerały wapnia, potasu, magnezu i innych soli mineralnych można zwykle znaleźć w wodzie pitnej, ale te minerały są złożone i nieorganiczne. Nie są one łatwo przyswajalne przez organizm.  Jednakże minerały w zjonizowanej wodzie działają jako środki buforujące, które są łatwo przyswajane.